AI Developer

AI Data Manager

איך לשפר את חוויית ה-UX בעזרת מיקרו אינטראקציות?

אומרים שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים. גם שיפור חוויית המשתמש ורמת המעורבות מתחיל בדברים הקטנים, שלעיתים לא זוכים למספיק התייחסות. מסתבר שדווקא הפרטים הקטנים יכולים לעשות הבדל גדול, לסייע למוצר לעמוד ביעדים ולהשפיע על החוויה הכוללת. כאן נכנסות לתמונה המיקרו אינטראקציות.