ניהול פרויקטים

32

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

06.04.2021

תאריך פתיחת הקורס