מומחה תשתיות ותמיכה טכנית

40

שעות אקדמאיות

5

מפגשים

16.06.22

תאריך פתיחת הקורס