פיתוח ראשי צוותים

40

שעות אקדמאיות

5

מפגשים

01.03.22

תאריך פתיחת הקורס