פיתוח מנהלים

40

שעות אקדמאיות

5

מפגשים

01.05.22

תאריך פתיחת הקורס