פיתוח מנהלים

40

שעות אקדמאיות

10

מפגשים

14.03.2021

תאריך פתיחת הקורס