מבוא לניהול הגנת סייבר

40

שעות אקדמאיות

10

מפגשים

03.03.2021

תאריך פתיחת הקורס