מבוא לניהול הגנת סייבר

40

שעות אקדמאיות

5

מפגשים

19.06.22

תאריך פתיחת הקורס