בדיקות מבוססות סיכון

בעולם של גרסאות מהירות ומוצרים מורכבים, אין באפשרותנו להספיק לבדוק את כלל המקרים ולעמוד באילוצי הזמן, מאידך, חשיפת מוצר שאינו בדוק כהלכה לשוק עלול לסכן את סיכוי ההצלחה של המוצר ובכך גם את בית התוכנה. טכניקת בדיקות מבוססות סיכון (Risk Based Testing) מאפשרת לנו לבצע בדיקות מתועדפות על בסיס סיכון וכך לאפשר בדיקות מהירות וסלקטיביות מבלי לסכן את המוצר באופן משמעותי. בהרצאה נדגים ונסביר כיצד ממשים זאת הלכה למעשה.