בדיקות תוכנה בעידן IOT

אינטרנט של הדברים היא המהפכה שאנו חווים בהווה. מוצרים שמחוברים לרשת , לומדים את הרגלי הצריכה של משתמש הקצה, משוחחים ביניהם ומחליפים תובנות ואפילו המלצות למשתמש. תחום זה הוא גם חדש בהיבט של בדיקות התוכנה עבור מוצרים אלו. בהרצאה נתמקד על טכניקות הבדיקה במוצרי אינטרנט של הדברים תוך דגש על אופי הטכנולוגיה והבדיקות שנלוות לה.