פיתוח מנהלים וראשי צוותים

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

3.6.2021

תאריך פתיחת הקורס