ניהול צוותים מתקדם

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

4.5.2021

תאריך פתיחת הקורס