ניהול שירות וחווית הלקוח

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

06.09.2022

תאריך פתיחת הקורס