ניהול ומנהיגות בעידן של שינויים

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

13.7.2021

תאריך פתיחת הקורס