ניהול ומנהיגות הדור הבא

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

09.11.2022

תאריך פתיחת הקורס