ניהול פרויקטים מתקדם

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

26.10.2022

תאריך פתיחת הקורס