מבדקי חדירה בעולמות אבטחת המידע

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

17.11.2021

תאריך פתיחת הקורס