ניהול פרויקטים מתקדם

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

4.11.2021

תאריך פתיחת הקורס