אנטומיה של תקיפת הסייבר 2 (קורס המשך)

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

12.9.2021

תאריך פתיחת הקורס