ניהול רשתות מתקדם

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

12.10.2021

תאריך פתיחת הקורס