ניהול רשתות בסביבת שרת 2022

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

12.9.2022

תאריך פתיחת הקורס