ניהול משאבי אנוש למנהלים

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

29.12.2021

תאריך פתיחת הקורס