המנהל הבכיר שבך

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

22.12.2021

תאריך פתיחת הקורס