המנהל הבכיר שבך

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

19.10.2022

תאריך פתיחת הקורס