ניהול פרויקטים בעולם החדש

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

30.11.2022

תאריך פתיחת הקורס