ניהול פרויקטים

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

20.7.2021

תאריך פתיחת הקורס