פיתוח מנהלים

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

20.11.2024

תאריך פתיחת הקורס