ניהול פרוייקטים מקיף

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

10.9.2024

תאריך פתיחת הקורס