"הכל אנשים" – מיומנויות לניהול תקשורת איכותית

8

שעות אקדמאיות

2

מפגשים

6.9.2020

תאריך פתיחת הקורס