ניהול ומנהיגות בגובה העיניים

40

שעות אקדמאיות

10

מפגשים

24.11.2020

תאריך פתיחת הקורס