ניהול ומנהיגות בעידן הניהול מרחוק

32

שעות אקדמאיות

4

מפגשים

07.06.22

תאריך פתיחת הקורס