ניהול שירות וחווית לקוח

24

שעות אקדמאיות

3

מפגשים

10.04.22

תאריך פתיחת הקורס