אינטגרציה ועבודת צוות בסביבה טכנולוגית

8

שעות אקדמאיות

1

מפגשים

01.03.22

תאריך פתיחת הקורס