פיתוח ראשי צוותים בעידן הניהול מרחוק – קורס מתקדם

40

שעות אקדמאיות

5

מפגשים

19.05.22

תאריך פתיחת הקורס