בניית מערכת היחסים עם הלקוח

40

שעות אקדמאיות

5

מפגשים

10.04.22

תאריך פתיחת הקורס