ניתוח מערכות מתקדם

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

26.5.2021

תאריך פתיחת הקורס