מניהול פרויקט קלאסי לניהול פרויקט אג’ילי

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

20.10.2020

תאריך פתיחת הקורס