ניהול מנהיגות, תקשורת והנעה 2

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

5.9.2021

תאריך פתיחת הקורס