אקסל למתקדמים

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

23.8.2021

תאריך פתיחת הקורס