אקסל למתקדמים

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

5.8.2024

תאריך פתיחת הקורס