אקסל למתקדמים

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

18.9.2022

תאריך פתיחת הקורס