ניהול ואינטלגנציה רגשית

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

22.9.2024

תאריך פתיחת הקורס