מנהיגות ושינוי

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

28.10.2024

תאריך פתיחת הקורס