אסטרטגיות ניהול משא ומתן – לכוון גבוה ולהשיג יותר

24

שעות אקדמאיות

3

מפגשים

26.04.22

תאריך פתיחת הקורס