ניתוח מערכות מידע מתקדם

32

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

11.04.2021

תאריך פתיחת הקורס