ניתוח מערכות מידע מתקדם

32

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

27.06.23

תאריך פתיחת הקורס