ניתוח מערכות מידע מתקדם

32

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

28.06.22

תאריך פתיחת הקורס