ניתוח מערכות BI

80

שעות אקדמאיות

10

מפגשים

28.06.22

תאריך פתיחת הקורס