ניהול פרויקטים טכנולוגיים

בשיטת Agile תוך שימוש ב-Monday.com, בשיתוף חברת ZIGIT

48

שעות אקדמיות

10

מפגשים

09.01

יוצאים לדרך