הכשרת Help Desk

200

שעות אקדמיות

17.03.2024

יוצאים לדרך

17-21

ימים א' ו-ג' (היברידי)