ניהול פרוייקטים טכנולוגיים

115

שעות אקדמיות

96

מפגשים

28.06.23

תאריך פתיחת הקורס