מהנדסי וריפיקציה

250

שעות אקדמיות

50

מפגשים

19.06.24

תאריך פתיחת הקורס