ארגונים מורכבים מאנשים – מיומנויות לניהול התקשורת הבינאישית

20

שעות אקדמאיות

4

מפגשים

03.03.2021

תאריך פתיחת הקורס