ארגונים מורכבים מאנשים – מיומנויות לניהול התקשורת הבינאישית

24

שעות אקדמאיות

3

מפגשים

03.02.22

תאריך פתיחת הקורס