לגרום לדברים לקרות בדרך של GTD

12

שעות אקדמאיות

3

מפגשים

03.03.2021

תאריך פתיחת הקורס