לגרום לדברים לקרות בדרך של GTD

16

שעות אקדמאיות

2

מפגשים

12.05.22

תאריך פתיחת הקורס