מיומנויות השפעה ופתרון קונפליקטים

32

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

03.03.2021

תאריך פתיחת הקורס