מיומנויות השפעה ופתרון קונפליקטים

32

שעות אקדמאיות

4

מפגשים

24.05.22

תאריך פתיחת הקורס