ניהול ומנהיגות בגובה העיניים

32

שעות אקדמאיות

4

מפגשים

12.05.22

תאריך פתיחת הקורס