סייבר ואבטחת מידע מתקדם

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

5.5.2024

תאריך פתיחת הקורס