מבוא להגנת הסייבר- קורס המשך

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

20.12.2021

תאריך פתיחת הקורס