מומחה תשתיות ותמיכה טכנית

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

5.12.2024

תאריך פתיחת הקורס