מומחה תשתיות ותמיכה טכנית

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

25.11.2021

תאריך פתיחת הקורס