מומחה תשתיות ותמיכה טכנית

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

15.12.2022

תאריך פתיחת הקורס