ניהול רשתות מתקדם

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

13.11.2022

תאריך פתיחת הקורס